Navigation

Etusivu Ennakko Workshop Mainos Yhteenveto

Workshop

Kurssi etenee siten, että työstämme yhdessä alla olevan materiaalin pohjalta lyhyen tutkimuksen kaikkien data-analyysin vaiheineen aina valmiiseen julkaisuun saakka. Tutkimuskysymys kuuluu: Luottavatko entisten Neuvostoliiton maiden kansalaiset vähemmän julkisiin instituutioihin kuin Länsi-Euroopan maiden kansalaiset?

Vaikka workshopissa pyritään tekemään tutkimusprojekti, niin joudumme hieman oikomaan aika monessa kohtaa. Teoriana on yleinen kiinnostus tutkimuskysymystä kohtaan ja tilastotieteen perusteita loukataan hetkittäin räikeästi. Päähuomio on koko ajan itse data-analyysin prosessissa.

Aineistot

Tutkimuksessa käytetään kahta aineistoa. Survey-aineistona on Life in Transition survey II:sta vuodelta 2010 sekä maatason dataa Göteborgin yliopiston The Quality of Government Instituten datasta erilaista maatason indikaattoreista liittyen maan vaurauteen, demokratiaan, korruptioon sekä kansalaisten elinoloihin. Kaikki yllä olevat aineistot ovat oikeita aineistoja ja avoimesti käytettävissä.

Muuttujat

Selitettävä muuttuja

Selitettävänä muuttujana käytämme summamuuttujaa, johon valitsemme sopivat muuttujat seuraavien muuttujien joukosta:

Vastausasteikko on ollut:

  1. Complete distrust
  2. Some distrust
  3. Neither trust or distrust
  4. Some trust
  5. Complete trust
  6. Not applicaple
  7. DK

Kyselylomakkeen voi ladata täältä: Questionnaire (161KB - PDF)

Selittävät muuttujat

Selittävinä muuttujina käytämme teoriaamme sopivia maa-tason indikaattoreita, QoG Standard Data -aineistosta. Sopivia indikaattoreita voi katsoa muuttujakuvauksista.

Tietokannassa on satoja erilaisia indikaattoreita, jotka on lajiteltu kolmeen kokonaisuuteen:

WII (What It Is) variables, that is, variables pertaining to the core features of QoG (such as corruption, bureaucratic quality, and democracy)

HTG (How To Get it) variables, that is, variables posited to promote the development of QoG (such as electoral rules, forms of government, federalism, legal & colonial origin, religion and social fractionalization)

WYG (What You Get) variables, that is, variables pertaining to some of the posited consequences of QoG (such as economic and human development, international and domestic peace, environmental sustainability, gender equality, and satisfied, trusting & confident citizens).

Me tulemme harkitsemaan useita indikaattoreita kaikista näistä ryhmistä.

Mukana olevat maat

Mukana olevat maat on esitetty seuraavassa kartassa:

Workshopin analyysissä mukana olevat maat

Workshopin analyysissä mukana olevat maat

Saattaa olla että tutkimuksen tuiskeessa osa maista putoaa pois analyysistä.

Ohjelmistoympäristö

Materiaalit

Olen rakentanut yksinkertaisen projektimallin, jonka pohjalta aloitamme työskentelyn. Alla on linkit sekä tyhjään projektimalliin (project.zip), että workshoppia varten datalla ja koodilla varusteltuun projektimalliin (project_tcwr.zip).