Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


toimisto:teksti

Tekstinkäsittely ja seminaarityöt

Tekstinkäsittelyssä Microsoft Officen Word-ohjelma on eniten käytetty ja yleisin saatavilla ohjelma yleisissä työasemissa, kuten yliopistojen atk-luokissa ja henkilökunnan koneilla. Onneksi sekä Microsoft Word että OpenOffice Writer, samoin kuin monet muut tekstinkäsittelyohjelmat, noudattavat likipitäen samaa logiikkaa mitä tulee ohjelman ”oikeanlaiseen käyttöön”. Näin pääperiaatteet voidaan käsitellä yhtä aikaa molempien ohjelmien osalta.

Tämän oppaan tarkoitus on a) antaa videoiden avulla selkeät ohjeet tarjottujen asiakirjamallien käyttöön ja b) ohjata opiskelijat netistä löytyvien erinomaisten itseopiskelumateriaalien pariin. Mikä pätee takomiseen, pätee myös tekstinkäsittelyyn: kukaan ei ole seppä syntyessään.

Tässä vielä linkki vanhaan muotoiluoppaaseen

Tekstinkäsittelyn aihealueet

Tekstinkäsittelyn kaksi peruspilaria

Tyylimuotoilut

Tyylimuotoilut mahdollistavat tekstiasiakirjojen ulkoasun keskitetyn hallinnan pelkkiä tyylien ominaisuuksia muokaten. Tyylimuotoilujen avulla asiakirjan ulkoasu on vaivatonta pitää yhdenmukaisena ja asiakirjan ulkoasuun on helppo tehdä muutoksia jälkeenpäin sen koosta riippumatta. Valtavirran tekstinkäsittelyoppaissa tyylimuotoilulle ei yleensä anneta niiden ansaitsemaa painoarvoa, vaikka sen edut ulkoasultaan yhdenmukaisten asiakirjojen laatimisessa ovat kiistattomat.

Tyylit ovat tavallaan tekstikappaleisiin liittyvien muotoilujen kokoelmia. Tyylien avulla on mahdollista määritellä sekä kirjasimen perusominaisuuksia (kursivointeja, kirjasimen kokoa ja tyyppiä), että myös tekstikappaleen ominaisuuksia (sisennyksiä, listamerkkejä, kappaleiden välistyksiä). Tyylimuotoilun ideana on kirjoittaa samanmuotoiset tekstikappaleet (leipäteksti, listat, taulukot) ja korostukset (kursivoinnit, internet-osoitteet) tietyillä samoilla tyyleillä, jolloin tekstin ulkoasua voidaan muokata keskitetysti vain niitä tyylejä muokkaamalla.

Tyylien käytön merkittävin hyöty on siinä, että käyttämällä asiakirjassa kerran määriteltyjä tyylejä voi niitä muokkaamalla vaikuttaa koko asiakirjan ulkoasuun silmänräpäyksessä. Esimerkiksi koko asiakirjan otsikkofontin muuttaminen erilaiseksi käy parissa sekunnissa, kun ilman tyylimuotoiluja jokainen otsikko täytyisi valita ja muuttaa erikseen, jolloin aikaa kuluu kymmeniä minuutteja.

Asiakirjan osiin jakaminen

Tekstiasiakirjan jakaminen osiin on välttämätön edellytys mikäli haluaa tehdä asiakirjan eri kohtiin erilaisia sivua koskevia muotoiluja. Jos haluaa aloittaa sivunumeroinnin neljänneltä sivulta numerosta yksi tai sijoittaa leveän taulukon vaakasuoralle sivulle asiakirjan keskelle, on asiakirjan Wordissä jaettava kahteen tai useampaan osaan ja Writerissa vaihdettava sivujen tyylejä. Osanvaihdot (Word) ja sivutyylit (Writer) käydään läpi alla olevissa videoissa.

toimisto/teksti.txt · Viimeksi muutettu: 2016/01/20 19:31 (ulkoinen muokkaus)